Co je to Judikatura a jak s ní pracujeme?

Tento text jsme pro vás sepsali proto, abyste se snáze zorientovali v situaci, ve které jste se náhle ocitli. Představíme vám problematiku judikatury z laického pohledu – jednoduše, uceleně a na konkrétních příkladech.

Často se stává, že zákon a jeho znění není bohužel zcela jasný, připouští různě možné výklady (typicky právní názory advokátní kanceláře jsou často v kontrastu s názorem Policie) nebo zákon dokonce nemusí vůbec pamatovat na všechny možné nastalé situace. Proto je třeba, aby na tyto situace byly dány konkrétní odpovědi instituci, která má právo zákony vykládat. Tou institucí jsou u nás soudy.

Konzultace zdarma

PO-NE 8-22h

Zastoupíme Vás po celé ČR

Chci vaši obhajobu

Co to je judikatura

Judikatura je tvořena tzv. judikáty, ale je důležité pamatovat, že judikátem není samotné rozhodnutí soudu, které svou podstatou nepřesahují skutkovou podstatu konkrétního případu. Aby rozhodnutí bylo judikátem, půjde o zásadní rozhodnutí soudu vyššího stupně, které obsahuje obecný výklad určité právní normy či předpisu. Judikaturní rozhodnutí tedy stanovuje „soudní pohled na věc“ na soudem řešenou problematiku.

Judikát tvoří tzv. právní věty, které uvádějí text konkrétního soudního rozhodnutí, a jsou tím nejdůležitějším z celého judikátu. Tyto právní věty můžeme považovat za jakési „shrnutí“ smyslu konkrétního rozhodnutí a výstižně a jasně umožňují výklad pro konkrétní odůvodnění. Právní věta nebývá větou v obvykle chápaném gramatickém smyslu, ale je tvořena několika větami, souvětími či odstavci.

Konzultace zdarma

PO-NE 8-22h
Chci vaši obhajobu

Jak vám judikatura pomůže při vašem problému

Judikatura je klíčovým aspektem nejen v naší oblasti dopravních přestupků a přečinů řidičů, ale obecně v celém soudním systému. Z existující judikatury lze při právní analýze vycházet právě v případech, kdy se řidiči radí následující postup v případě správního řízení či soudu při správní žalobě či kasační stížnosti, a to i přesto, že kontinentální systém práva není na rozdíl od angloamerického vystavěný na soudních precedentech, ale psaném právu – tedy právních předpisech.

Konkrétní příklad z praxe, kdy řidič překročil povolenou rychlost

Pro srozumitelnost význam judikátu demonstrujeme v následujícím velice zjednodušeném případu.

Policie změří řidiče, který překročil povolenou rychlost, ale protože jel opravdu hodně rychle, tak než jej dostihli, uběhlo několik minut, auto se hlídce ztratilo z dohledu a vozidlo bylo zastaveno až za například 4 km.

Pro klíčový aspekt tohoto příkladu přeskočíme správní řízení i odvolací řízení Krajského úřadu a taktéž správní žalobu u Krajského soudu. Řidič má již jedinou možnost, jak zvrátit řízení a zachránit si řidičský průkaz, a tou je kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (dále jen NSS).

Protože ale již 3 „kola“ prohrál, vezme si jiného advokáta. Po prostudování případu advokát řekne řidiči, že případ může reálně vyhrát a šance je.

Klienta poučí o tom, že jeho předcházející advokát udělal chybu v tom, že nerozporoval věci, které být rozhodně rozporovány být měly a nebyly prokázány, jako například místo změření, a hlavně totožnost řidiče, protože hlídka vozidlo ztratila z dohledu, zastavila jej až po 4 km a v autě byli navíc další svědci. Manévrovací prostor zde tudíž je.

NSS ovšem kasační stížnost zamítne se zdůvodněním, že argumentace obhájce o záměně řidiče je účelová, protože kdyby tomu tak nebylo a zakládala se na pravdě, zcela jistě by se řidič tímto hájil již v předchozích fázích správního řízení, a nikoli až před soudem.

Proč si dobře rozmyslet, komu svůj případ svěříte

Konkrétně takováto ustálená judikatura reálně existuje, jen pro náš příklad byla značně zjednodušená. Z takového rozhodnutí pro nás plynou následující fakta, s kterými už musíme počítat do budoucna.

  • Je nutno dbát na konzistenci a věrohodnost obhajoby už od ranné fáze správního řízení. Proto si dobře rozmyslete, komu svůj případ svěříte. Měnit později obhajobu, je opravdu velice složité a komplikované a to i přes to, že zde neplatí zásada koncentrace řízení.
  • Víme, že pokud se na nás například obrátí klient, který má již v rukou rozsudek Krajského úřadu, a my najdeme v obhajobě jeho zmocněnce reálně vady, je naše schopnost takovému řidiči pomoct menší, než by tomu bylo na samotném počátku. Je to právě z důvodu existující judikatury, která říká, že změna argumentace v pozdějších fázích řízení je často ryze účelová, a přestože by se případ dal obhájit, kdyby se od počátku vedl správně, v tuto chvíli jsou už možnosti obhajoby mnohem menší, než by tomu bylo, kdybychom případ převzali od samotného počátku.
  • Soud nevyvrátil, že by taková situace nastat mohla. Důvodem zamítnutí obhajoby je pozdější argumentace. Tím můžeme odvodit, že v určitých konkrétních případech, která splňují definovaná kritéria posuzovaného případu (vysoká rychlost, spolujezdci, zastavení po velké vzdálenosti, ztráta z dohledu) lze zvážit možnou obhajobu tímto směrem.

Věříme, že na tomto velice zjednodušeném a hlavně demonstrativním příkladu, jsme vám pomohli pochopit základní význam a smysl judikatury.

Potřebujete advokátní zastoupení?

PO-NE 8-22h
Chci vaši obhajobu