Jak zjistit zákaz řízení?

Pokud se chcete ujistit, že můžete bez obav řídit motorové vozidlo, a chcete zjistit, jestli náhodou nemáte vysloven zákaz řízení, existuje k tomu více postupů.

1) Přes portál občana, kde je umožněno využívat vybrané služby které stát poskytuje ve formě on-line. Protože došlo k jeho propojení s registrem řidičů, je nejjistější a nejrychlejší cesta jak zákaz řízení zjistit právě portál občana. Dozvíte se také, kolik máte trestných bodů a za jaké přestupky byly uděleny. Nicméně pozor, pokud s vámi probíhá správní řízení, kde zákaz hrozí, můžete již zákaz pravomocně mít udělen a v tomto výpisu ještě nemusí být zanesen. To nějakou chvíli trvá. Pokud máte v ruce pravomocné rozhodnutí a zákaz není zanesen v registru, neznamená to že stále můžete řídit!

2) Czechpoint – na poště si vystojíte řadu, a zde Vám milá paní za přepážkou za 100 korun udělá výpis, kde uvidíte, jestli máte, nebo nemáte zákaz řízení. Nicméně pozor, zde také hrozí prodleva při zapsání do registru. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

3) Navštívíte milého úředníka v místě výkonu jeho činnosti a požádáte o tuto informaci. Protože, ale nepředpokládáme, že by naši občané trpěli takovouto poruchou osobnosti, která vyvolává nutkání cesty na úřad, pokud to není životně nutné, nebudeme tuto možnost blíže rozvíjet.